Centre excursionista

ÒSCAR RIBES PHOTOGRAPHY PRYZE

More than 100 years capturing history.

Història d'un premi

Portem des de 1916 realitzant el concurs de fotografia i el 1984 després de la mort del nostre company Oscar Ribes, el premi porta el seu nom.

Dates


31 Oct

Reception

Maximum delivery date



15 Dec

Exhibition

Award ceremony and inauguration of the exhibition