Premi de fotografia digital Òscar Ribes

Política de Privacitat

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA (en endavant el “Prestador”) amb C.I.F. número V25047119 és el titular del lloc web www.oscarribes.cat (en endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al prestador, exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.


El prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la finalitat següent:

  • En cas de contractació dels béns i / o serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert.
  • En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada.
  • En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat del lloc web.
  • En el cas de concursos, gestió dels participants i informació.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

El prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com encarregats de tractament, el prestador té contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

CDMON – 10dencehispard SL, C / Girona 81-83 local 6, Malgrat de Mar 08380 (Barcelona) CIF B62844725 que proporciona els serveis d’allotjament web (hosting). Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.cdmon.com/es/contratos/aviso-legal-y-politica-de-privacidad-de-datos


Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre EUA i la Unió Europea

Aneu a la barra d'eines